Dictats

En aquest espai haureu de fer els dictats que us poso a continuació.

Heu de pitjar el botó per escoltar les frases i desprès copiar-les en el requadre blanc. El programa us dirà si us equivoqueu. Aneu a poc a poc i recordeu totes les normes que hem parlat.

Alguns dictats són d'Internet d'altres són fets per mi.

DICTATS EN CATALÀ

DICTAT1: Treballem les lletres p, n, l, t i majúscules.

DICTAT2: Treballem les lletres p, l, m, t, d, s i les majúscules.

DICTAT3: Treballem "d" i "f" i les majúscules.

DICTAT4: Treballem la lletra "J" (jota) amb "a" "o" i "u"

DICTAT5: Treballem la "s" i "ss" a totes les posicions

DICTAT6: Treballem la lletra "C" amb les vocals "e" "i"

DICTAT7: Treballem n, p, l, t, m i majúscules 

DICTAT8: Treball d'ortografia lletra "r"

DICTAT9: Treballem les lletres "v" i "b"

DICTAT10: Treballem les lletres "v" i "b" (segona part)

DICTAT11: Treballem les lletres "ll" i "ny"

DICTAT12: Treballem les lletres gue i gui

DICTAT 13: Treballem les lletres: ga - go - gu - ge i gi

DICTAT14: Treballem les lletres z - x

DICTAT15: Treballem el Nadal

DICTAT16: El cavaller Sant Jordi

DICTAT17: Treball d'ortografia lletra "r"

DICTAT18: Treball d'ortografia lletra "r"

DICTAT19: Treball d'ortografia lletra "r"

DICTAT20: Treball d'ortografia vocal neutra a/e.

DICTAT21: Treball d'ortografia vocal neutra a/e.

DICTAT22: Treball d'ortografia vocal neutra a/e.

DICTAT23: Treball d'ortografia vocal neutra o/u.

DICTAT24: Treball d'ortografia vocal neutra o/u.

DICTAT25: Treball d'ortografia vocal neutra o/u.

DICTAT 26: Treball accentuació.

DICTAT 27: Treball accentuació.

DICTAT 28: Treball accentuació.

DICTAT 29: Treball Grafies g / j, ix / x, tg / tj, tx / ig i accentuació.

DICTAT 30: Treball Grafies g / j, ix / x, tg / tj, tx / ig i accentuació.

DICTAT 31: Treball Grafies g / j, ix / x, tg / tj, tx / ig i accentuació.

DICTAT 32: Treball Grafies s / ss / c /ç / z.

DICTAT 33: Treball Grafies s / ss / c /ç / z.

DICTAT 34: Treball Grafies s / ss / c /ç / z.

DICTAT 35: Treball Grafies m /n /ny

DICTAT 36: Treball Grafies m /n /ny

DICTAT 37: Treball Grafies m /n /ny

DICTAT 38: Treball Grafies l / ll / l•l

DICTAT 39: Treball Grafies l / ll / l•l

DICTAT 40: Treball Grafies l / ll / l•l

DICTAT 41: Treball Grafies b / p, t / d, c / g

DICTAT 42: Treball Grafies b / p, t / d, c / g

DICTAT 43: Treball Grafies b / p, t / d, c / g

DICTAT 44: Treball Grafies b / v

DICTAT 45: Treball Grafies b / v

DICTAT 46: Treball Grafies b / v

DICTAT47: Treball de l'àpòstrof i la contracció.

DICTAT48: Treball de l'àpòstrof i la contracció.

DICTAT49: Treball de l'àpòstrof i la contracció.

Dictat50: Treball dels guionets.

Dictat51: Treball dels guionets.

Dictat52: Treball dels guionets. 

Dictat53: Treball de la grafia "h". 

Dictat54: Treball de la grafia "h".

Dictat55: Treball de la grafia "h".